Latenstein

Een logo voor een dierenarts, gericht op huisdieren en kleindieren. Het logo is tevens diapositief (tegen donker achtergrond) en als los embleem toepasbaar!