Plaatjes van de Os

Zen monniken zijn meesters van in het hier en nu leven en zoeken naar les-methodes om mensen met weinig woorden op het juiste spoor te krijgen. Eén van die les-methodes zijn de oude Plaatjes van de Os. De originele tekst is toegankelijker gemaakt en de oude zen plaatjes zijn opnieuw geïllustreerd.

 


Het zoeken naar de os

De mens zoekt naar de os in het oerwoud van het bestaan. De mens kijkt en zoekt om zich heen. Hoe meer de mens zoekt, des te minder hij de os ziet.

 


Het spoor van de os vinden

Af en toe ziet de mens het spoor van de os. Dat voelt goed. Maar dat gevoel is van korte duur. Vragen rijzen waarbij gedachtes komen en gaan.

 


Het zien van de os

Ineens ziet de mens de os. Met als gevolg, rust. Even maar. Haastig vlucht de os in een van de vele zijwegen van het woud. Daar waar het gras mals is.

 


Het vangen van de os

Het moge duidelijk zijn. Om de os te kunnen zien, moet hij gevangen worden. Het is niet anders. Steeds maar weer altijd en overal ter plekke zijn, dat zal niet meevallen. De os is namelijk vluchtig.

 


Het temmen van de os

Op het oog lijkt het eenvoudig. Maar alleen door gebruik van een sterk touw – voortdurende juiste aandacht – kan de os aan het lijntje worden gehouden. De os moet worden getemd!

 


Het meerijden met de os

Met de os aan het lijntje, kan de mens fluitend op de rug van de os meerijden. Bewust in het hier en nu leven, is veel makkelijker. Dus niet in het verleden, niet in de toekomst, maar leven in het heden!

 


Het vergeten van de os

Thuisgekomen is de strijd gestreden. Het werk gedaan. De symbolische os, die diende als hulp, kan nu worden vergeten. Het bewust in het hier en nu leven, dat kan voor eeuwig blijven bestaan!

 


Het vergeten van het ego

Door voortdurend bewust in het hier en nu te leven, is de mens deel van het oneindige grotere geheel. Slechts een zuiver gewaar worden van het ene heldere moment na het andere is wat telt. Geluk in zijn zuiverste vorm is wat de mens rest.

 


Het niets doen

Waarom zoeken? Immers alles is al aanwezig. Door actie en reactie geeft de mens diversiteit aan dingen. Door niets te doen vallen de appels vanzelf in de mand. Daarom terug naar de natuur. Terug naar de dingen zoals ze zijn.

 


De helpende hand

Een zuivere geest is wat uiteindelijk overblijft. Niets kan de mens nu nog deren. Zuiverheid houdt gekunsteldheid buiten. Brengt al het andere tot bloei. En de mens biedt nu hulp zonder de bedoeling om te helpen...

 


Os Plaatjes kalender

De Plaatjes van de Os zijn door ons op gepaste wijze op een verjaardagskalender weergegeven. Een kalender die dagelijks kan worden geraadpleegd.